Jirka Kanický

Jeho počátky a kontakty s hudbou se datují zřejmě od studentských let.Lze říci,že aktivní hudební zájmy se začaly u něj rozvíjet koncem padesátých let kdy patřil také mezi aktivní účastníky a pamětníky rokenrolové éry v Chomutově.Jirka se svými přáteli muzikanty byli skutečně průkopníky této hudby a je spojen i se začátky legendárního ABC Clubu.Po odchodu na vojnu do Prahy v samém začátku šedesátých let,však začíná vnímat nástup rodícího se bigbítu - čili rockové muziky,jako to,čemu patří budoucnost a po návratu se zapojuje do tehdejšího hudebního dění ve Švermáku.To už se píše r.1963 a začíná slavná éra Delfínů.V průběhu dalších let se postupně ocitá na místě zvukaře a technika,ale i zakladatele kapel.Ačkoliv nebyl muzikant,vytvořil a vedl tři kapely(Sunaři,Madcaps,Authority) z nichž největšího ohlasu dosáhly Authority.Začátkem sedmdesátých let přechází do nově vytvořených Víček,kde působil jako zvukař až do r.1976.Byl tedy jedním z posledních lidí,kteří prožili slavnou minulost klubu Švermák od začátku do konce.Řadu let byl rovněž  zástupcem kapel ve Švermáku při poradách vedení klubu.Jirka byl původním povoláním chemik a pozdějších létech působil na  vedoucích místech.Po revoluci se stal daňovým poradcem a tuto činnost vykonával i po odchodu do penze až do své smrti v r.2009.Čili tak jako většina aktérů té doby měl občanské povolání a hudebním zájmům se věnoval ve svém volnu.Jako milovník hudby a sběratel vždy sledoval a propagoval nové trendy v rockové muzice a dá se říci bez nadsázky,že byl v tomto ohledu vždy před všemi.Nicméně měl rád jižanský rock,to byla u něj prostě srdeční záležitost.Jirka se řadil mezi první zvukaře a domácí výrobce zvukové techniky u nás,i když v omezeném měřítku tehdejší doby.A jediný ze své generace se pravidelně zúčastňoval všech hudebních akcí a srazů po celá ta léta.Dá se říci,že tak byl stále v kontaktu s podstatně mladšími lidmi.Duchem byl vlastně stále mlád a oproti svým mnohým vrstevníkům jakoby nestárnul.Jednu zajímavost nakonec můžeme zmínit o které málokdo ví - byl vlastně celá šedesátá léta švagrem bratrů Alexových a jeho přátelský vztah s celou rodinou trval až do konce života..Zřejmě nejen rodinná ale i věková spřízněnost se starším z obou bratrů byla v podstatě i impulsem k tomu,že se ocitl také v centru hudebního dění,které začínalo v tehdejším Švermáku právě na začátku šedesátých let.Nelze rovněž nezmínit jeho dlouholeté opravdové přátelství s Petrem Vaňoučkem,jedním z členů kapely ABC CLUB a autora knížky"Jak jsme poslouchali písničky",která je také na našem webu.Poslední léta života se Jirka věnoval převážně své práci a sbírání oblíbené rockové muziky na DVD a téměř vždy se účastnil příležitostných vystoupení i zkoušek Authorit i přes neshody k nimž v kapele docházelo v průběhu let.

 

 

        Štěpán Alexa -      Pocta Jirkovi.mp3 (2,2 MB)

       

Jirka při live natáčení Víček - Armáďák 1975

  ve Švermáku 1972

  na zkouškách akce Armáďák 1993

 na srazu muzikantů ve Švermáku 2009