Rok poté

06.12.2013 02:30
 

 

V uplynulých měsících bylo našem webu upozornění,že se vrátíme ještě jednou zpět k významné uplynulé akci z loňského roku.Totiž k oslavám 50let chomutovského bigbítu,respektive ke koncertu Uriah Heep v Chomutově.Takže tímto článkem tak činím.Chtěl bych přiblížit všem zúčastněným a nejen jim,co vše předcházelo uspořádání takové akce,jelikož přesahovala obvyklé možnosti.Teprve teď  s odstupem času se potvrzuje,jak vyjímečná věc to byla a  můžeme být všichni rádi,že se to podařilo uskutečnit.Nebylo to totiž zdaleka tak snadné jak by se mohlo některým zdát.Příprava trvala celý rok!!!Lehké nebylo ani zorganizování vystoupení bývalých švermáckých kapel,natož uspořádání koncertu  Uriášů.Jednání o tom zda vůbec v Chomutově vystoupí a kdy,se táhla rovněž rok.Po jednání s managementem kapely to zpočátku vypadalo nadějně,že v brzké době opravdu přijedou.Jenže to pak vzalo za své.Jejich manažerka před tím požadovala,aby se koncert uskutečnil prostřednictvím Pragokoncertu a to jsme museli akceptovat.Nicméně, byla to však dražší varianta, než kdybychom se  na uměleckou agenturu nemuseli obracet.Když se tedy podařilo posléze domluvit první termín,byli jsme rádi,že věc pokročila.Ovšem,zanedlouho byl první slíbený termín na podzim 2011 managementem zrušen a sice kvůli americkému turné Uriášů.Jeho závěr byl totiž jen jeden den před vystoupením u nás. A tak z časových důvodů to padlo.Poté nám byl přislíben další termín na červen 2012  na vyvrcholení bigbítových oslav, což bylo velice dobré.Jednání s vedením kapely probíhalo víceméně půl roku,jak přes emaily tak telefonicky a dále i osobně s ředitelem Pragokoncertu.Zde je nutno dodat,že v této fázi už byl účastníkem jednání i zástupce města,které celou akci zaštiťovalo.Bylo to nezbytné,jelikož tak nákladnou věc, jakou koncert téhle rockové legendy je,by jinak bylo těžké uskutečnit.Následně došlo k potvrzení nového termínu a vše vypadalo v pořádku.Ovšem potom, když přišla smlouva k podepsání, jsme zjistili,že Uriáši změnili dohodnutý termín a přesunuli ho o měsíc později.To bylo nečekané a nemilé překvapení,které jsme nemohli akceptovat,právě z důvodů již platného termínu oslav.Začalo tedy další jednání a dohadování s manažerkou,tentokráte již jen přes šéfa Pragokoncertu a nakonec se podařilo usmlouvat termín posunutý o dva dny oproti původnímu a ten již konečně platil.Souhlasili s tím proto,že jim bylo zajištěno ještě jedno vystoupení v Plzni na Metalfestu.Když jsme zjišťovali proč došlo k té změně,zjistili jsme,že Uriášům se hodil pozdější termín,jelikož měli vystoupení v Rakousku nedaleko českých hranic.Že není vždy zcela jisté,že kapela vystoupí,se potvrdilo i o pár měsíců později.Jejich následné koncertní turné po České republice na začátku září 2012 na které byl už předprodej,bylo zrušeno z důvodů onemocnění člena kapely.Toto názorně ukazuje,jak je obtížné uskutečnit takovouto záležitost.Je to však jen jedna část,protože ta druhá sestává ze splnění podmínek pro realizaci jejich koncertu.Jednak je nutné v eurech složit předem na jejich účet třetinu požadované částky,přičemž ten zbytek se vyplatí ještě před samotným koncertem.Ovšem to není zdaleka vše.Ve smlouvách s takovými kapelami,jsou ještě další požadavky bez jejich splnění nelze vystoupení uskutečnit.Především zajištění zvukové techniky dle jejich nároků.A ty byly dosti vysoké.Navíc přesně stanovené vybavení k ozvučení jejich koncertu,které se muselo dodržet,jinak by hrozilo,že kapela nevystoupí.Tyto nároky splňovaly jen dva ozvučovací týmy v republice a jeden z nich nám agentura zajistila.Tomu ovšem odpovídala i jeho cena.Dále bylo nutno zajistit takzv.cattering,což je občerstvení a pití pro kapelu a její doprovod, což bylo celkem asi 14 lidí.Je třeba opět upozornit,že i v tomto ohledu bylo smluvně stanoveno přesně jaký druh pití a kolik čeho se musí dodat do jejich šatny,před vystoupením.A nebylo toho málo a pochopitelně jen v té největší kvalitě .Dále k tomu musíme přičíst náklady na letenky a dopravu kapely z letiště a zpět, včetně jejího ubytování i pořadatelskou službu a ochranku.A samozřejmě zajištění patřičné propagace.Zkrátka řečeno,je jasné,že uskutečnit takovouto akci vyžaduje statisícové náklady a tím je i zřejmé,jak to byla vyjímečná věc.V Chomutově totiž vystupovala kapela světového kalibru naposledy v r.1968 a to na starém  zimním stadionu.Byli to britští Swinging Blue Jeans,na které si ještě někteří pamětníci vzpomenou.Ještě se ale vraťme k Uriášům.Uvedu jednu zajímavost z průběhu jejich koncertu.Zřejmě vzniklo nějaké nedorozumění při domluvě s nimi o předávání plaket chomutovským muzikantům.Zřejmě to hoši pochopili  tak,že ocenění dostanou i oni a také se ho dožadovali.Zástupci města jim pak museli narychlo  něco sehnat,tak jim dali skleněné tácy s emblém Chomutova.Bylo také dohodnuto,že po koncertě se kapela ještě vyfotografuje společně se všemi oceněnými švermáckými muzikanty.K tomu bohužel už nedošlo,jelikož většina z nich nevydržela dlouhé čekání na Uriáše,kteří se po koncertu zdrželi ve sprchách.Takže když se  pak konečně dostavili k focení,byli takřka všichni muzikanti již pryč.Byla to škoda,protože to mohla být ta správná tečka za oslavami 50let chomutovského bigbítu.Uriáši sice ještě měli zájem navštívit klub Švermák o němž jim bylo řečeno v souvislosti s oslavami a zde posedět i popít.Jenže to podmiňovali oficiálním pozváním a se zástupcem města,proto z toho pak také sešlo.Jinak v Chomutově se jim líbilo a byli spokojeni i s koncertem a návštěvou.Nadšeni byli Červeným Hrádkem,kde přespali dvě noci.Prý si navzájem ukazovali velikost svých pokojů v nichž byli ubytováni  a zajímali se i o jeho historii.Zřejmě to byl první a jediný takový zámek,v němž bydleli.A je rovněž víc než pravděpodobné,že Uriah Heep v Chomutově byli poprvé a také naposled.Všichni ti,kteří na koncert přišli mají hodnotný zážitek v paměti i dobrou vzpomínku na tuto událost.A pro pořádek také uvádím kdo se podílel na zajištění akce - mimo mne to byl i Vilda Koziol a Emil Revický.Za město to byla vedoucí Kultury a sportu Věra Flašková.                      Štěpán Alexa


 


 


 


 


 


 


 


 

<span style="line-height: 115%; font-family:;" calibri","sans-serif";="" 14pt;times="" new="" roman";"="">                                         

—————

Zpět