Beatfestival Zlatá růže Casanovy

28.08.2013 00:25

 

Nejdříve nebude na škodu se v obecném pohledu vrátit do historie festivalů beatové(rockové) hudby v naší české kotlině už proto,aby se poněkud osvětlily záležitosti s nimi spojené.Tradice jejich pořádání je dosti dlouhá,jelikož se odvíjí už od první poloviny šedesátých let.Zejména je třeba se zmínit o statutu těchto akcí.Pořádány byly kulturními a společenskými institucemi či mládežnickými organizacemi a jinak to ani nebylo možné.Za komunistů byly označovány jako amatérské což je poněkud zavádějící,protože rozdíl mezi tehdejší profesionální a amatérskou scénou sice určitý byl,ovšem ne zase tak velký.A upřímně řečeno, bylo to i zbytečné,protože pokud by se srovnávalo se západními vzory a jejich možnostmi,pak potom tady byli všichni pouhými amatéry.Takže takové dělení postrádalo smysl,což se týkalo i festivalů.Na druhou stranu,pořádání těchto akcí bylo na dosti dobré úrovni,čili o nějakém amatérismu se také nedalo mluvit.Ze všech těch festivalů,které v Čechách proběhly za tu dobu,měly označení profesionálního statusu pouze dva. A to byly 1. a 2. čs.beatový festival v pražské Lucerně v druhé polovině šedesátých let.Víceméně i z důvodu účasti zahraničních skupin,které byly přece jen o třídu výše.Zajímavé je,že 1.slovenský beatový festival byl oficiálně uspořádán až v r.1969 v Bratislavě,kde vystupovaly všechny kapely bez tohoto rozlišování ať už působily na profesionální bázi či nikoliv.Ovšem v průběhu šedesátých a sedmdesátých let se konala i celá řada festivalů s takzvaně amatérskými skupinami,z nichž mnohé tyto akce měly velmi dobrou úroveň nejen svou náplní ale i organizací,a to je nutno zdůraznit.Ostatně některých se zúčastňovaly jako hosté i ty profesionální kapely.Koncem osmdesátých let se situace začínala pomalu měnit a tak první velkou akcí po mnoha bezútěšných létech,byl Rockfest v Paláci kultury a Lucerně,kde už společně vystupovaly kapely bez zmíněného označování čili jak ty "amatérské" tak i profesionální.Od revoluce toto dělení celkem logicky vymizelo,což je jedině správné a kritérium pro účast skupin je jejich úroveň a úspěšnost,nikoliv status.Během těchto let se u nás odehrává poměrně značné množství různých hudebních festivalů,které mají jedno společné a tím je forma jejich náplně.Jsou to akce konané již formou přehlídek,na rozdíl od těch minulých časů,kdy festivaly měly převážně soutěžní charakter.To možná dnešní generace neví či netuší.Avšak mezi všemi těmi na nichž se tenkrát soutěžilo,existoval takový,který se odlišoval od ostatních,protože svým pojetím byl skutečně jediný svého druhu.Zejména po zániku karlovarského festivalu Zlatý Kamzík z r.70,jenž měl podobný charakter.Ten první zmíněný bezpochyby patří do historie české rockové hudby jako beatový festival původní tvorby,který vznikl koncem šedesátých let v Duchcově pod názvem Zlatá růže Casanovy.Tato hudební akce ,jenž se pak v následujících létech rozrostla,měla za cíl představit a podpořit na širší veřejnosti kapely, které usilovaly o vlastní tvorbu.Oceněným kapelám se pak dostalo možnosti natočit nahrávku ve studiu,aby se skladba prostřednictvím vysílání Čs.rozhlasu dostala do podvědomí lidí. Ačkoliv zde soutěžily skupiny,nutno dodat,že festival byl koncipován v podstatě jako autorská soutěž.Byl to chvályhodný a záslužný počin a svým způsobem přispěl k rozvoji beatové hudby u nás.Bude dobré podívat se blíže na to,jak vůbec vznikl,rovněž jako na vše co s tím souviselo.Festival se začíná datovat rokem 1968, kdy v závodním klubu Sklo Union Duchcov jeho činitelé v čele s panem L.Sandem,uspořádali první ročník.Bylo to buď 28.září nebo 9.listopadu,získané údaje se rozcházejí.Soutěž měla tehdy všechny nedostatky začínajících akcí a vystoupily na ní pouze kapely ze severních Čech. Historicky prvním vítězným autorem byl Leo Sand ml. z místní duchcovské skupiny Fellows,který získal prvenství se skladbou s názvem "Klíč".Vítězná skladba byla pak také nahrána ve studiu Čs.rozhlasu v Ústí n/Labem.Krajský rozhlas také festival zaštítil a jeho zástupcem byl šéfredaktor hudebního vysílání Jan Oliva,který byl přítomen též v porotě.Hodnotící porota na festivalu v průběhu těch let obvykle sestávala jednak ze zástupců rádia,potom také z hudebního odborníka a eventuelně i známého hudebníka.Zájem rozhlasu byl pochopitelný,jelikož tu byla snaha uvádět nové mladé tvůrce původní beatové hudby. Je celkem zřejmé,že realizace pořadatelských záměrů odpovídala tehdy daným možnostem,čili nebylo vůbec jednoduché uskutečnit takovou akci,nicméně duchcovští organizátoři se nedali odradit prvotními obtížemi a také jistou nedůvěrou nadřízených,stejně jako části mladé populace a rozhodli se pokračovat v dalších ročnících.Pomohlo i to,že tato hudební událost vzbudila ohlas mezi skupinami v kraji,což bylo dobré nejen pro organizátory.Je třeba uvést,že na festival neměli žádné dotace!!! Přesto s odhodláním a vytrvalostí pokračovali v jeho pořádání  i v následujících letech a postupně vytvořili z tohoto festivalu původní tvorby  hudební soutěž,která pak neměla obdobu nejen u nás. Uvedeme proto něco bližšího o tom,jak byla organizována.Zpočátku to byla záležitost krajského formátu.Ovšem později,když se festival stal známým v širším měřítku,se ho mohly zúčastnit kapely v podstatě z celé republiky.Podmínkou bylo, dodat 3 vlastní skladby dosud veřejně nehrané.Z celkového množství přihlášených pak po předběžném posouzení zaslaného hudebního a textového materiálu,byly vybrány soutěžící skupiny.A z nich se do finálového večera probojovaly ty nejlepší,které se pak mezi sebou utkaly o hlavní cenu – Zlatou růži.Vedle udělených obligátních diplomů obdrželi autoři i umělecky vytvořené kovové květy růže příslušného zabarvení. Na druhém a třetím místě byla udělována Stříbrná a Bronzová růže.Navíc ještě, mohla některá z kapel na základě hlasování publika získat Cenu diváků.Nutno dodat,že odpovídajícímu umístění náležela také i peněžitá odměna pro autory.Počet těch vybraných kapel z celkového množství pro tuto soutěž byl v každém ročníku festivalu okolo 10 až 12,přičemž přihlášených bylo pochopitelně mnohem více.Nejvíce jich bylo pravděpodobně na 5.ročníku,v němž byl festival pojat jako celonárodní  a to s účastí skupin z Čech a Moravy.Tehdy se přihlásilo do soutěže desítky kapel,z nichž jen 6 se dostalo do finále.

Chomutovské kapely se začaly zúčastňovat duchcovského festivalu od r.1969,kdy na jeho 2.ročníku vystoupili The WE z klubu Švermák, kteří zde získali  Zlatou Růži se skladbou Š. Alexy  “Zrození blues“.Kapela byla přihlášena na festival na základě doporučení z ústeckého rozhlasu,kde před tím nahrála pár původních skladeb.Ve finálovém boji se utkalo celkem 9 skupin z celého kraje.Kdo získal další dvě ceny není známo.Vítěznou skladbu v ústeckém studiu posléze natočili a rovněž jako několik dalších,které pak vysílal Čs. rozhlas.

 

Následujícího 3.ročníku  1970 se z chomutovských kapel zúčastnila pouze Xactly Three,která se pod vedením vůdčí osobnosti skupiny J.Kozumplíka bohužel nedokázala výrazněji prosadit.Vítězové z předchozího roku The WE z důvodu rozpadu kapely chyběli.Do závěrečného finále se probojovalo celkem 6 skupin ze severních Čech.Soutěží provázel tak jako vždy moderátor Miroslav Kovářík z ústeckého rozhlasu.První cena však udělena nebyla.Stříbrnou růži obdržela autorská dvojice Miloslav Hába a Jiří Horáček z kadaňského Consulu za písničku "Kousek štěstí".Na třetím místě s Bronzovou růží se umístil autor Ivan Žalud s instrumentální skladbou "Nic nového pod sluncem" z ústecké kapely Freeman.Podle tehdejšího hodnocení poroty v níž zasedal i známý publicista J.K.Sýkora,byl tento ročník Zlaté růže Casanovy o hodně slabší než oba předchozí.Pravděpodobně ani nevznikla žádná nahrávka z této soutěže.Citelný pokles úrovně 3.ročníku byl výstrahou pro ty další následující.Proto také pořadatelé chystali řadu zlepšení formou předkol a odborných seminářů za účasti renomovaných skladatelů a textařů.V tomto měřítku už byla finanční dotace pro pořádání festivalu nezbytná.

Zato 4.ročník 1971 přinesl dvojnásobnou účast švermáckých kapel,kdy na festivalu vystoupila jednak nově vzniklá Víčka(z předchozích WE) a také již dva roky existující skupina Richman.Tento ročník byl zvláštní tím,že soutěžní klání jednotlivých skupin se uskutečnilo (poprvé a také naposled )nikoliv v Duchcově ,ale v Kadani,respektive v kadaňském kulturním domě.Není již známo proč došlo k tomuto přesunu,ale pravděpodobně z nějakých technických důvodů.Možná ve výběru náhradní scény festivalu hrál roli i fakt,že do závěrečného finále se dostaly 3 kapely z chomutovského okresu.Vedle již zmíněných seskupení to byla i kadaňská skupina Consul,která postupovala přímo jako domácí.Ve festivalové porotě vedle tradičního zástupce rádia zasedal i známý hudební publicista Jaromír Tůma,coby její předseda.V nabitém sále kadaňského kulturáku se projevila i ambicióznost soutěžících což vnímalo i publikum,které se víceméně dělilo na příznivce chomutovských kapel a domácí kadaňské  skupiny.I když obě chomutovské kapely byly v Kadani poměrně známé,ta rivalita tam byla patrná.Porota se nakonec rozhodla Zlatou Růži a tím i první místo neudělit.A tak na druhé místo se probojovali Richman,jenž obdrželi Stříbrnou Růži za píseň “Krásný den“  autora Petra Tůmy.Na třetím místě skončila Víčka s Bronzovou růží za skladbu Štěpána Alexy a Toma Dolnáka  “Kolotoč lásky“.V tomto ročníku také nebyla pozvána k nahrávání v ústeckém studiu žádná zúčastněná kapela.

Další  v pořadí už 5.ročník 1972 uspořádali organizátoři u příležitosti 60.výročí sklářství v Duchcově a opět pod záštitou Čs.rozhlasu ale také OKS Teplice.Byl největší ze všech dosud konaných a sešla se zde silná konkurence z Čech a Moravy i některé známé skupiny jako např. přerovská Synkopa či chebská Expanse(Expansive)nebo chomutovská Víčka.Přes 40 skupin přihlášených na soutěž byl jasný ukazatel toho,že věhlas a prestiž tohoto festivalu značně stouply.Nicméně většina z nich neprošla sítem výběru,kromě dvanácti,jenž se v předkolech utkaly o postup do finále.Tyto předkola se odehrávaly v duchcovském kině a jelikož festival trval dva dny,pro kapely bylo od pořadatelů připraveno i ubytování.Celou soutěž tradičně uváděl známý moderátor Čs.rozhlasu Miroslav Kovářík.Závěrečný soutěžní večer probíhal už v kulturním domě Sklo Unionu a vystoupilo celkem 6 kapel,které prošly až do finále.Jak už bylo dříve řečeno,každá musela předvést během svého vystoupení výhradně vlastní skladby,z nichž porota pak vybrala vítěznou.Jako zajímavost lze uvést skutečnost,že během produkcí kapel byla pracovníkem rozhlasu měřena pomocí hlukoměru úroveň decibelů,kvůli požadovanému omezení hlasitosti.V hodnotící porotě zasedali tradičně zástupci ústeckého rádia,dále teplické hudební školy,rovněž i publicista Jaromír Tůma jako předseda a také zpěvák Vladimír Mišík či producent Hynek Žalčík.Ta rozhodla udělit Zlatou růži  Víčkám,kteří tak zvítězili se skladbou Štěpána Alexy a Toma Dolnáka  “Vlak tajných přání“,jenž byla později natočena ve studiu Čs.rozhlasu.Víčka navíc získali  i Cenu diváků.Stříbrnou růži obdržela chebská Expanse(Expansive) se skladbou “Už nebylo o čem hrát“ od Karla Baštáře a na třetím místě se s Bronzovou růží umístila jihočeská kapela Junior 70 z Kaplice s písničkou  “Volej svá přání“ autora a zpěváka Ivana Sytaře.Pátý ročník bez nadsázky patřil jak svou úrovní i ojedinělostí tak i organizačně,mezi špičkové akce v tomto žánru.V následujících létech normalizace ovšem došlo k cílenému útlumu rockové hudby,avšak pořádání festivalu Zlatá růže Casanovy zřejmě nějaký čas pokračovalo,protože se ho zúčastnila i další chomutovská skupina Vivace působící v druhé polovině sedmdesátých let.Ovšem nic bližšího o těch ročnících není známo.Během této doby,která rocku nepřála, zřejmě přestal existovat. Je škoda,že tento festival zanikl,protože byl jediný svého druhu u nás a rovněž nejdéle trvající během 60 a 70tých let.Určitě by i v současnosti měl své místo mezi všemi těmi,které se tu od revoluce pořádají a bylo by na co navazovat.A na samotný závěr bychom požádali všechny,kteří mají jakékoliv dokumenty či fotografie,nebo vzpomínky týkající se tohoto festivalu a mohou je poskytnout k uveřejnění v článku na našem webu,ať tak učiní, čímž poslouží dobré věci i potěší mnohé pamětníky. 

 

několik dokumentů o festivalu

I.ročník 1968  -  z dobového okresního tisku

5.ročník - záběr z finálového večera

 

ukázky ze získaných ocenění

 

 

 

symbolické ceny v podobě tepaných růží

 

 

 
 

—————

Zpět


 


 

 Více zde: https://www.svermak.cz/news/beatfestival-zlata-ruze-casanovy1/

—————

Zpět